+6011-101006590 (HOTLINE)

+6018-2916833

Mon-Fri: 9am - 6pm

No.7, Jalan Industri 2, Seksyen 34, Bukit Kemuning, 40470 Shah Alam, Selangor